Sdělení klubu pro členy/rodiče – členské příspěvky 2021

Vážení,

 

s ohledem na probíhající omezení veškeré sportovní činnosti, na základě závazných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví z důvodu pandemie koronaviru, jsme si vědomi složitosti této situace po všech stránkách, té sportovní nevyjímaje, a obecné frustrace z toho plynoucí.

 

Situace nás rozhodně netěší a způsobuje nám nemalé problémy z pohledu fungování a provozu fotbalového oddílu Sokol Hostouň z. s. jako takového. Současný stav je velmi atypický a přes veškeré naše snahy vyjednat s odpovědnými pracovníky Krajské hygienické stanice (KHS) podmínky, za kterých bychom mohli realizovat tréninkové jednotky alespoň v omezené míře, se doposud míjejí účinkem. V současné době jsou jedinou možností individuální tréninky v maximálním počtu dvou osob.

 

Jakožto právní subjekt podléhající těmto nařízením nechceme a nepůjdeme cestou jejich porušování, či obcházení. S vědomím naší odpovědnosti za Klub nebudeme porušováním nařízení riskovat správní řízení ze strany některé státní instituce, případně zkoumání trestně právní odpovědnosti Klubu a možnosti následného udělení pokuty, nebo jiného postihu, který by mohla být pro Klub v konečném důsledku likvidační.

 

Přestože pandemická situace nepřeje sportovním aktivitám a jejich omezení má razantní charakter, se Klub rozhodl nepozastavovat výběr členských příspěvků na činnost mládeže.

 

Motivací pro toto naše rozhodnutí je jednak pokrytí provozních výdajů Klubu, které i přes pozastavení sportovní činnosti nese Klub dále na svých bedrech a musí je nadále bez výjimky hradit. A zároveň tímto krokem zabezpečíme bezproblémový náběh tréninkové a zápasové činnosti po skončení současných opatření, bez zásadního navýšení těchto příspěvků.

 

V této nelehké době bychom Vás chtěli požádat o pochopení dnešní situace a soudržnost s Klubem vyjádřenou pravidelnou úhradou těchto příspěvků, které dle našeho mínění nejsou s přihlédnutím ke zvyklostem v jiných klubech nikterak zásadního charakteru.

 

Vlivem stávající doby přichází Klub v určité míře o své doposud pravidelné příjmy nebo dochází k jejich výraznému snížení. Slibovaná podpora státu z různých programů je v podstatě pro výkonnostní fotbal neúčelná, respektive nedosažitelná, a tím pádem nic neřešící. Děkujeme za pochopení!  

 

Výše členského příspěvku prozatím zůstává pro rok 2021 beze změny. V platnosti zůstává i klubový bankovní účet, na který se příspěvky poukazují: 19-3841836359/0800 vedený u České Spořitelny a.s. Z důvodu větší přehlednosti se nově budou platit členské příspěvky v měsíčních intervalech, tak aby byla možná lepší kontrola nad jejich úhradou ze strany jednotlivců.

 

Ti z Vás, kteří mají zaplacenou čtvrtletní platbu (12/2020–02/2021), provedou první měsíční úhradu členského příspěvku v březnu 2021. Do zprávy pro příjemce uvádějte celé jméno a rok narození dítěte, za které je příspěvek hrazen. Popřípadě můžete doplnit jeho ID FAČR.

 

Měsíční členský příspěvek: 400,- Kč

Číslo účtu: 19-3841836359/0800

Správa pro příjemce: jméno, příjmení a rok narození (např. Jan Novák 2015)

 

Zároveň bychom chtěli připomenout termín úhrady povinných ročních členských příspěvků FAČR pro rok 2021. Tato povinnost platí pro každého registrovaného člena, a to do termínu 12. 2. 2021. Členské příspěvky FAČR vybírají trenéři jednotlivých mužstev. Výše členského příspěvku činí ročně:

a) 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 18. rok věku nebo jsou mladší;

b) 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 70. rok věku nebo jsou starší;

c) 200,- Kč u všech ostatních fyzických osob.

 

Všichni si přejeme a vyhlížíme konec současné koronavirové situace a návrat do plné tréninkové a zápasové činnosti. Těšíme se, že fotbal a sport bude tím správným životním stylem i v nejbližším období a opět nás naplní těmi správnými pozitivními emocemi.

 

Se sportovním pozdravem

 

Ing. Jiří Hondl

předseda | Sokol Hostouň | fotbal

 

>>>SDĚLENÍ KLUBU<<<

 

 

 

 

Fan Shop Sokol Hostouň