Hygienicko-epidemiologická pravidla ve vztahu k fotbalu

V návaznosti na aktuální mimořádná opatření MZČR účinná od pondělí 22. listopadu 2021 FAČR zveřejňuje výkladové stanovisko ve vztahu k provozování tréninků a soutěžních i přátelských utkání ve fotbalu.   

  

PROFESIONÁLOVÉ

 

Profesionální sportovci mohou vykonávat činnost na venkovních sportovištích za splnění jedné z následujících podmínek:

- certifikát o dokončeném očkování, nebo

- potvrzení o prodělání nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní, nebo

- negativní test (povinnost testovat se 1x týdně, možnost využití antigenního testu vč. samotestu)

 

AMATÉŘI

 

Pravidelná tréninková činnost (sportovní příprava neměnného kolektivu)

- pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez povinnosti dodržení podmínek*

 

Soutěže a utkání (sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu)

- nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob, jinak se provádí kontrola bezinfekčnosti podle podmínek*

 

SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE ve vnitřních nebo vnějších prostorech

 

1) do 20 osob bez podmínek*,

2) přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek* – kontroluje organizátor akce,

3) pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek*,

4) navíc pod sportovními svazy dle bodu I. 14. d) Mimořádného opatření

5) vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,

6) v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) s účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek*, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.

 

*) PODMÍNKY PRO PROKAZOVÁNÍ BEZINFEKČNOSTI STANOVENÉ MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM:

 

SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let

- nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid -19,

- bezinfekčnost se neprokazuje.

 

SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let

Nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid -19, a splní jednu z následujících podmínek:

- certifikát o dokončeném očkování, nebo

- potvrzení o prodělání nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní, nebo

- negativní výsledek PCR testu (platnost PRC testu je 72 hodin, v případě aktivit organizovaných sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní)

 

SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro osoby starší 18 let (amatérské sportovce)

Osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a současně osoby ve věku 18 let a více splní jednu z následujících podmínek:

- certifikát o dokončeném očkování, nebo

- potvrzení o prodělání nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní, nebo

- osoba s kontraindikací k očkování/ osoba s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu (platnost PCR testu je 72 hodin, v případě aktivit organizovaných sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní)

 

Další povinnosti:

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE

Všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně se nařizuje oznámit konání akce místně příslušné krajské hygienické stanici dle Mimořádného opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce.

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Diváci přítomní na sportovních utkáních mají povinnosti mít ochranné prostředky dýchacích cest s dispozicemi dle bodu I. 1. Opatření – ochrana dýchacích cest.

 

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:

a) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,

b) na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

 

Zdroj: facr.fotbal.cz

 

Fan Shop Sokol Hostouň