V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru se přerušují - s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. - veškerá soutěžní utkání.

Aktualizovaná pravidla pro konání utkání a tréninků od 9. do 11. října

FAČR: S ohledem na nové mimořádné opatření vlády aktualizujeme pravidla pro konání fotbalových utkání a tréninků od 9. 10. do 11. 10. 2020.

 

 

Aktualizovaná pravidla od pátku 9. 10.

1. utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí);

2. diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě

- vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,

- rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1;

3. použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno.

 


Fan Shop Sokol Hostouň